Vullnetarizmi edukativ

Vullnetarizmi Edukativ është një metodë interaktive e edukimit brenda dhe jashtë klasës, ku liderët dhe pjesëmarrësit mësojnë aftësi të reja duke realizuar projekte për të mirën e komunitetit. Aplikimi për liderë hapet një herë në vit, dhe  tani është i hapur. Për më shumë informata dhe aplikim vizitoni http://www.toka-ks.org/Al/news/665/deshiron-te-behesh-super-arsimtar-e/