Municipality of Peja

Me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë faqe do të gjeni dokumente dhe informacione të shumta për punën e Kuvendit Komunal dhe organeve të tij. Në faqen zyrtare të Komunës së Pejës mund t’i gjeni të dhënat e përgjithshme për Komunën e Pejës. Duke hyrë nëpër menytë e caktuara, ju mund të njiheni më mirë me historikun, profilin dhe të dhëna tjera të rëndësishme për Komunën e Pejës, popullsinë, organizimin, strukturën dhe funksionet e organeve të pushtetit lokal. “Peja qytet në të cilin vlen të jetohet dhe të vizitohet” 

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

Read More

The “More Career Education – Better Career Orientation” Pro...

Read More

Summer Camps Location

Read More

Summer camps are back – Apply now!

Read More

Buckle up for the International Adventure Camp – Apply now!

Read More

The Super-Volunteers mobilize the entire community in Ferizaj!

Read More

Super-Volunteers Establish a Library at Hamëz Jashari School in Skënderaj!

Read More
View All