SAME – Solidarity Action Day Movement

Organizatat e rrjetit “SAME” veprojnë mbi bazën e të drejtave të njeriut. Rrjeti nxit të rinjtë në mbarë botën që të punojnë së bashku për një botë të qëndrueshme dhe të drejtë. SAME u mundëson të rinjve nga prejardhje të ndryshme të mësojnë nga njëri-tjetri me qëllim që të forcojnë ndjenjën e tyre të përgjegjësisë sociale, ekologjike dhe ekonomike dhe kompetencat e tyre, të bëhen qytetarë aktivë në shoqëritë e tyre. Organizata e rrjetit “SAME” përhapin mesazhin e tyre nëpërmjet një sërë kanalesh për të arritur një spektër të gjerë njerëzish. Rrjeti beson në fuqinë e rinisë dhe dëshiron ta bëjë zërin e tyre të dëgjohet.

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

Read More

The Super-Volunteers mobilize the entire community in Ferizaj!

Read More

Super-Volunteers Establish a Library at Hamëz Jashari School in Skënderaj!

Read More

Volunteering in Schools – Kamenica and Skënderaj are the first municipa...

Read More

Transformative Impact: Achievements and successes in the HEARMI project!

Read More

The “Youth for Podujeva” project ends with extraordinary success!

Read More

The implementation of the “Youth for Podujeva” project began with...

Read More
View All