SAME – Solidarity Action Day Movement

Organizatat e rrjetit “SAME” veprojnë mbi bazën e të drejtave të njeriut. Rrjeti nxit të rinjtë në mbarë botën që të punojnë së bashku për një botë të qëndrueshme dhe të drejtë. SAME u mundëson të rinjve nga prejardhje të ndryshme të mësojnë nga njëri-tjetri me qëllim që të forcojnë ndjenjën e tyre të përgjegjësisë sociale, ekologjike dhe ekonomike dhe kompetencat e tyre, të bëhen qytetarë aktivë në shoqëritë e tyre. Organizata e rrjetit “SAME” përhapin mesazhin e tyre nëpërmjet një sërë kanalesh për të arritur një spektër të gjerë njerëzish. Rrjeti beson në fuqinë e rinisë dhe dëshiron ta bëjë zërin e tyre të dëgjohet.

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

Read More

We have signed the contracts with two winning organizations of the Solidarity...

Read More

TOKA Jonë Camp – Culture, language, entertainment and friendship.

Read More

Summer Camps 2023 – The second home of 126 youth from all around the world

Read More

Open call for youth projects

Read More

TOKA puts Kosovo on the map of European volunteerism

Read More

Rudina Zeqiri begins voluntary service in Lubeck, Germany for the next 13 months

Read More
View All