SAME – Solidarity Action Day Movement

Organizatat e rrjetit “SAME” veprojnë mbi bazën e të drejtave të njeriut. Rrjeti nxit të rinjtë në mbarë botën që të punojnë së bashku për një botë të qëndrueshme dhe të drejtë. SAME u mundëson të rinjve nga prejardhje të ndryshme të mësojnë nga njëri-tjetri me qëllim që të forcojnë ndjenjën e tyre të përgjegjësisë sociale, ekologjike dhe ekonomike dhe kompetencat e tyre, të bëhen qytetarë aktivë në shoqëritë e tyre. Organizata e rrjetit “SAME” përhapin mesazhin e tyre nëpërmjet një sërë kanalesh për të arritur një spektër të gjerë njerëzish. Rrjeti beson në fuqinë e rinisë dhe dëshiron ta bëjë zërin e tyre të dëgjohet.

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

Read More

The call to join the Youth Leaders Academy has been reopened.

Read More

Advanced teaching for teachers of Prishtina

Read More

Teachers are ready to change their classrooms

Read More

New challenges for young Debaters

Read More

Children learn through Experience

Read More
View All