APLIKO PËR TRAJNIMIN PËR MËSIMDHËNËS!

4 Mars, 2019

Je mësimdhënës dhe dëshiron t’i bësh orët e mësimit më atraktive për nxënës?

Synon të zhvillosh kompetencat tua të kërkuara nga kurrikula e re?

Ke motiv të mësosh aktivitete të edukimit jo-formal për mësimnxënie?

Ju ftojmë të aplikoni në programin e trajnimit për mësimdhënës, i cili synon ngritjen e kompetencave të kërkuara nga kurrikula e re me anë të aktiviteteve të edukimit jo-formal.

ÇKA OFROJMË NE? 
• Trajnim një ditor rreth metodave moderne të udhëheqjes së aktiviteteve edukative. 
• Qasje në databazë të TOKAs me 200 aktivitete edukative, në përputhshmëri me kurrikulën e re. 
• Çertifikatë për pjesëmarrje në program 
(TOKA është e akredituar si organizatë për ofrimin e trajnimeve, mirëpo ky trajnim nuk është ende i akredituar nga MASHT-i). 
• Të gjitha këto ofrohen FALAS!

ÇKA KËRKOJMË NGA JU? 
• Të plotësoni formën e aplikimit më poshtë deri me 17 mars, 2019. 
• Të merrni pjesë në trajnim me datën 23 mars, 2019, në zyret e TOKAs në Prishtinë.
• Të bashkëpunoni me stafin tonë.

Kriteret e përzgjedhjes janë: motivimi, balanci urban/rural dhe balanci gjinor, poashtu duhet të jeni mësimdhënës në shkolla publike në Kosovë, të klasave 1-9. Përparësi do të kenë aplikantët të cilët kanë aplikuar më shumë se një herë në të kaluarën dhe nuk janë pranuar. 

SHËNIM: Ky program i ka vendet e limituara. Pranohen vetëm 24 mësimdhënës të motivuar.

APLIKO për trajnimin duke plotësuar formën e aplikimit më poshtë. Aplikoni deri me 17/03/2019, pjesëmarrja është FALAS!

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha