Aplikoni për Trajnimin “Të Nxënit përmes Përvojës”!

23 Gusht, 2022

Aplikimi është mbyllur. Ju lutem të përcjellni këtë faqe për mundësi tjera. Suksese!

Organizata TOKA, në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, e ka hapur konkursin për pjesëmarrje në trajnimin mbi metodologjinë e të “Nxënit Përmes Përvojës” në kuadër të programit të Insituticonalizimit, i cili e ka për qëllim përfshirjen e kësaj metodologjie në kurrikulën bazë të arsimit në Kosovë. 

Metodologjia e të “Nxënit përmes Përvojës” ka për qëllim që të bëjë zhvillimin e shkathtësive të reja në mësimëdhënie, me qëllim që të rritë efektshmërinë e të nxënit të mësimit nga nxënësit. 

Trajnimi praktik 2-ditor “Metodologjia e të Nxënit përmes Përvojës” përmbanë: 
– Çertifikim në program i cili është në proces të akreditimit nga MASHTI,
– Dhjetra aktivitete të gatshme për të përfshirë në orë të ndryshme mësimore;
– Modulin mbi Të mësuarit Përmes Përvojës – Falas!;
– Mentorim në periudhë 2 mujore pas përfundimit të trajnimit;
– Përparësi në pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme të OJQ TOKA pas çertifikimit;
– Qasje praktike dhe interaktive gjatë trajnimit;
– Mentorim pas trajnimit.

Për të aplikuar për t’u bërë pjesë e trajnimit, mësimëdhënëset/it duhet të: 
– Jenë mësimëdhënës të klasave 1-9;
– Të aplikoni 2-3 mësimëdhënës/e nga shkolla ku punoni; 
– Të keni vullnet dhe entuziazëm për avancim profesional. 

Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë duke e plotësuar këtë formë: Forma e aplikimit
Afati i fundit për aplikim është 18 gusht, 23:59.

Programi i Institucionalizimit i organizatës TOKA, përgjatë pothuajse 3 vitesh në partneritet me Fakultetin e Edukimit, ka zhvilluar programe të shumta mbi këtë metodologji, ku pjesë e këtij programi kanë qenë mbi 100 mësimdhënës deri më tash dhe suksesi i moduleve të zhvilluara ka rezultuar me mbi 80% kënaqshmëri nga nxënësit dhe mësimdhënësit të cilët e kanë praktikuar këtë metodologji në klasat e tyre. Ky trajnim është një prej aktiviteteve të rradhës së këtij programi.

Ky projekt mbështetet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha