“Ndryshim për barazi” – The Divergent Club, Gjilan

  • Emri i klubit dhe numri i anëtarëve: Divergjent, 14
  • Vendndodhja e klubit: Gjilan
  • Emri i projektit: Ndryshimi për barazi
  • Problemi: Mungesa e infrastrukturës së duhur për personat me aftësi të kufizuara të cilët përballen me probleme në shfrytëzimin e objekteve të ndryshme në Kosovë
  • Qëllimi i projektit: Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për barrierat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara
  • Rezultati: Klubi Super-Vullnetarë për projektin e tij hartoi dhe printoi broshura me temën e ndërgjegjësimit të publikut për barrierat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara dhe në të njëjtën kohë duke bërë thirrje për adresimin e këtyre barrierave në një mënyrë që të jemi të gjithë të barabartë. Ky klub e ka bërë këtë duke shpërndarë broshura në qytetin e Gjilanit për qytetarë të ndryshëm, jo ​​vetëm, ata kanë vazhduar me shpërndarjen e tyre edhe në zyrën e arkitektëve që kur të bëhen planet e tyre ta kenë parasysh këtë.
  • Përfituesit e projektit: Më shumë se 100 qytetarë të Gjilanit, persona me aftësi të kufizuara
  • Vendndodhja e projektit: Gjilan
  • Aftësitë e mësuara: Lidership, komunikim
  • Buxheti: 75 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Pozitë e Hapur: Apliko për Asistent/e i/e Projektit

Lexo më shumë

Super-Vullnetarët mobilizojnë të gjithë komunitetin në Ferizaj!

Lexo më shumë

Super-Vullnetarët e Bënë Shkollën “Hamëz Jashari” në Skënderaj me...

Lexo më shumë

Vullnetarizmi në Shkolla – Kamenica dhe Skënderaj u bënë Solidare!

Lexo më shumë

Ndikimi Transformues: Arritjet dhe sukseset në projektin HEARMI

Lexo më shumë

Raporti i Katar Index Kosova na tregon për Ndikimin dhe Mundësitë e Programev...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha