“Prodhimi i energjisë së ripërtëritshme” – Terfilat, Gjimnazi Loyola, Prizren

  • Emri dhe numri i anëtarëve të klubit: Terfilat, 25
  • Vendndodhja e klubit: Prizren
  • Emri i projektit: Edukimi mjedisor (prodhimi i energjisë së rinovueshme)
  • Problemi: Konsumi i energjisë në shkollat e mëdha është masiv, ndaj vullnetarët e këtij klubi vendosën të krijojnë një mënyrë të qëndrueshme por edhe të lirë të prodhimit të energjisë që në të njëjtën kohë mbron mjedisin.
  • Qëllimi i projektit: Ndërtimi i dy gjeneratorë që punojnë me energjinë e erës dhe gjithashtu instalimi i shpërndarjes dhe furnizimi me energji elektrike.
  • Rezultati: Super Vullnetarët kanë ndërtuar gjeneratorë që transformojnë erën në energji elektrike dhe gjithashtu kanë mbledhur fonde për të blerë pajisjet e nevojshme dhe për të instaluar furnizimet e shpërndarjes së energjisë në oborrin e shkollës së tyre.
  • Përfituesit e projektit: 500 nxënës të shkollës, 100 mësues dhe stafi i shkollës
  • Vendndodhja e projektit: Në Loyola-Gymnasium, Prizren
  • Aftësitë e mësuara: Lidership, Punë në grup, Aftësi kërkimore
  • Buxheti: 595 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Mundësi bashkëpunimi me Biznese për Ditën e Solidaritetit 2024!

Lexo më shumë

Përkrahësit e Rinisë në TOKA – Rriten e zhvillohen përderisa ndihmojnë ...

Lexo më shumë

Cilat janë përshtypjet dhe përjetimet e të rinjve në programet tona? 

Lexo më shumë

Ekosistemi i Vullnetarizmit Edukativ po zhvillohet në nivel lokal!

Lexo më shumë

Tregimi i Ditës së Solidaritetit – Njoftohuni me iniciativën me të cilë...

Lexo më shumë

Organizatat fituese të Fondit të Ditës së Solidaritetit po zbatojnë projektet...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha