“Prodhimi i energjisë së ripërtëritshme” – Terfilat, Gjimnazi Loyola, Prizren

  • Emri dhe numri i anëtarëve të klubit: Terfilat, 25
  • Vendndodhja e klubit: Prizren
  • Emri i projektit: Edukimi mjedisor (prodhimi i energjisë së rinovueshme)
  • Problemi: Konsumi i energjisë në shkollat e mëdha është masiv, ndaj vullnetarët e këtij klubi vendosën të krijojnë një mënyrë të qëndrueshme por edhe të lirë të prodhimit të energjisë që në të njëjtën kohë mbron mjedisin.
  • Qëllimi i projektit: Ndërtimi i dy gjeneratorë që punojnë me energjinë e erës dhe gjithashtu instalimi i shpërndarjes dhe furnizimi me energji elektrike.
  • Rezultati: Super Vullnetarët kanë ndërtuar gjeneratorë që transformojnë erën në energji elektrike dhe gjithashtu kanë mbledhur fonde për të blerë pajisjet e nevojshme dhe për të instaluar furnizimet e shpërndarjes së energjisë në oborrin e shkollës së tyre.
  • Përfituesit e projektit: 500 nxënës të shkollës, 100 mësues dhe stafi i shkollës
  • Vendndodhja e projektit: Në Loyola-Gymnasium, Prizren
  • Aftësitë e mësuara: Lidership, Punë në grup, Aftësi kërkimore
  • Buxheti: 595 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha