Kampistët krijuan libërth me aktivitete të ndryshme!

October 15, 2021

Kampistët e kampit të Super-Vullnetarëve kanë krijuar një libërth me informata shumë të rëndësishme për realizimin e lojërave të ndryshme energjidhënëse dhe edukative.

Në këtë libërth Super-Vullnetarët dhe Super-Qytetarët pjesëmarrës të kampit, kanë arritur që 12 aktiviteteve ekzistuese t’ju shtojnë vlerën duke i modifikuar në përmbajtje dhe duke i paraqitur ato vizualisht me anë të vizatimeve dhe fotove të ndryshme, në mënyrë që me qenë sa më e lehtë për lexuesit që ta kuptojnë përmbajtjen e aktiviteteve.

Libërthi mund të përdoret nga të gjithë e sidomos nga liderët e gjeneratave të reja të Super-Vullnetarëve dhe Super-Qytetarëve.

Klikoni këtu për të parë këtë libërth.

Share:

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

Read More

The call to join the Youth Leaders Academy has been reopened.

Read More

Advanced teaching for teachers of Prishtina

Read More

Teachers are ready to change their classrooms

Read More

New challenges for young Debaters

Read More

Children learn through Experience

Read More
View All