Grupi në Facebook “Vullnetarizmi nga Shtëpia” vendi i vullnetarizmit online gjatë pandemisë

29 Shtator, 2020

Me fillimin e pandemisë dhe karantinës Super-Liderët dhe Super-Vullnetarët e TOKAs, nuk e ndaluan punën e tyre kreative edhe pse ishin larg njëri-tjetrit. Ata me entuziazëm arritën që të nxjerrin maksimumin nga vullnetarizmi nga shtëpia. 

Vullnetarizmit Edukativ nga Shtëpia është një grup në rrjetin social Facebook, i krijuar për të shkëmbyer përvojat vetë-iniciuese dhe vullnetare të Super-Vullnetarëve tonë. 

Çdo javë është prezantuar një sfidë me një tematikë të veçantë e cila duhej të përfundohej nga Super-Vullnetarët dhe pastaj puna ndahej në grup me të gjitha klubet e tjera. Disa nga sfidat e realizuara nga Super-Vullnetarët ishin: realizimi i një ditar me fotografi të inspiruara nga përditshmëria në karantinë, përparësitë dhe vështirësitë e mësimit online gjatë kohës së pandemisë, përpilimi i artikujve për të drejtat e fëmijëve,  përpilimi i artikujve kundër bulizmit dhe ngacmimeve gjatë periudhës pandemike, përgatitja e kutive me mjetet e ndihmës së parë. 

Secila sfidë ishe e realizuar përmes vizatimeve, këngëve, fotografive, shkrimeve dhe ilustrimeve të ndryshme. Pas përfundimit të secilës sfidë, Super-Vullnetarët arritën të mësojnë më shumë mbi aftësitë e vetë-menaxhimit dhe vet-iniciativës, ndërsa Super-Liderët tanë dëshmuan edhe njëherë se pavarësisht sfidave, ata u qëndruan afër nxënësve të tyre duke i bërë që periudhën e izolimit ta kalojnë sa më lehtë.

Përmes këtyre sfidave, Super-Vullnetarët arritën të zhvillojnë aftësitë e tyre hulumtuese, kreative dhe të menduarit kritik. Ndër të tjerash, ata fituan edhe shkathtësi mbi përdorimin e platformave online dhe internetit. 

Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja është përgjegjësia e TOKAs dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Projekti ‘’Më Shumë Edukim në Karrierë – Orientim më i mirë në Karrierë...

Lexo më shumë

Lokacioni i Kampeve Verore

Lexo më shumë

Kampet verore rikthen – Aplikoni tani!

Lexo më shumë

*MBYLLUR* – Pozitë e Hapur: Apliko për Asistent/e i/e Projektit

Lexo më shumë

Super-Vullnetarët mobilizojnë të gjithë komunitetin në Ferizaj!

Lexo më shumë

Super-Vullnetarët e Bënë Shkollën “Hamëz Jashari” në Skënderaj me...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha