Janë përzgjedhur fituesit e thirrjes për propozime të implementimit të modelit “të githa në një vend” të punësimit të të rinjëve!

4 Qershor, 2021

TOKA është shumë e lumtur t’ju prezentojë me fituesit e thirrjes për impelementimin e modelit “të gjitha në një vend” për punësimin e të rinjëve, pjesë e projektit “Karriera ime nga Zero në Hero”. Më poshtë mund t’a gjeni listën e Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-të) fituese dhe pikët e tyre:

Shërbimi në kuadër të modeli “të gjitha në një vend”OShC-tëPikët
Aftësi Digjitale – Niveli AFondacioni Bonevet Kaçanik80.8
Aftësi Digjitale – Niveli BFondacioni Bonevet Prishtinë91.2
Këshillim në karrierë – Niveli A Institute for Research, Education, and Social Development (IREDS)87
Këshillimi në karrierë – Niveli B Organizata Rinore Hareja – Vushtrri (ORH)75.2
Udhëzime në Internet për Aftësi Digjitale Niveli A dhe BKosovo Glocal (Kosovo 2.0)71.2
Sipërmarrësi – Niveli B Kosovar Youth Council (KYC)75

Secila nga OShC-të e përzgjedhura do të ofrojë një shërbim për të rinjët NEET (të rinjë të pa përfshirë në edukim, punësim apo trajnim) duke përdorur një kurrikulë specifike që veqse është e krijuar për secilin shërbim. Të rinjët NEET do të kenë mundësinë të marrin pjesë në një program edukativ dhe të zhvillojnë aftësi që i duhen marketit digjital të punës.

Aksioni “Karriera ime nga Zero në Hero” me synim për t’i forcuar rrjetet e OShC-ve të Ballkanit Perëndimor dhe zbatuar një model inovativ të punësimit të të rinjëve për vendet e ardhshme në kuadër të revolucionit digjital-4.0, është një program tre-vjeçar që zbatohet nga Qendra për Punë Rinore (Serbi), Forumi MNE (Mali i Zi), CEM (Bosnjë dhe Hercegovinë), TOKA (Kosovë) dhe YSC (Shqipëri).

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha