KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT- KËRKESË PËR OFERTË 02/2020

17 Mars, 2020


KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT-  KËRKESË PËR OFERTË

Numri i referencës: 02/2020

AUTORITETI KONTRAKTUES: ORGANIZATA KOSOVARE PËR TALENT DHE ARSIM – (TOKA) e financuar nga donatorët vendas dhe ndërkombëtarë.

Organizata e Talenteve dhe Arsimit e Kosovës TOKA është duke implementuar disa projekte të financuara nga donatorë vendorë dhe ndërkombëtarë. Duke pasur parasysh që transporti nga komunat e Kosovës për në Prishtinë dhe qytete të tjera të Kosovës do të jetë i nevojshëm gjatë këtij viti , TOKA fton kompanitë e interesuara të aplikojnë për të ofruar shërbime të transportit për kuotat e nevojave të TOKA-s.

TOKA është një organizatë jo-fitimprurës e regjistruar në Kosovë me nr. Të regjistrimit 5200286-9 me misionin e saj për të përshpejtuar ndryshimet shoqërore në Kosovë duke investuar në rininë e saj. Përmes programeve arsimore joformale dhe programeve të service learning, ne i ndihmojmë të rinjtë të bëhen të pajisur dhe të motivuar për tu bërë agjentë të ndryshimeve pozitive sociale.

Titulli i kontratës: Shërbime të transportit.

Data: 4 Mars 2020

Afati i fundit për aplikim: 20 Mars 2020

Vendi: Prishtinë, Kosovë

Emri i autoritetit kontraktues: Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA

Adresa: rr. Meto Bajraktari, 4-1, 10000 Prishtina, Kosova

Specifikat e shërbimeve të transportit.

Kompanitë e interesuara duhet të shprehin interesin për pjesëmarrje dhe kërkesën për dosjen e plotë për ofertim deri me datën 11 Mars 2020 në bazë të të dhënave të mëposhtme:

Titulli: Shpreshje interesi për Shërbime të transportit

Emailprocurement@toka-ks.org

Pyetjet: Pyetjet në lidhje me kërkesat teknike apo teknike te kësaj Kërkesë për Ofertë, mund të bëhen vetëm në formë elektronike në granit@toka-ks.org, deri me datën 11 Mars 2020.

Afati i dorëzimit të Ofertave:  Ofertuesit do duhet të dorëzojnë ofertat në email adresën e paraqitur më poshtë,  para ose me datën 20 Mars 2020, ora 16.00. Ofertat e pranuara pas datës dhe kohës së cekur do të refuzohen.

Email: procurement@toka-ks.org

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha