MËSIMDHËNËSIT JANË HEROINA DHE HERONJË!

20 Dhjetor, 2017

Mësimdhënësit janë heroina dhe heronjë! Përmes ‘Programit të trajnimit dhe mentorimit për mësimdhënës‘ ne do t’i përkrahim ata duke i trajnuar dhe mentoruar për udhëheqjen e aktiviteteve edukative poashtu dhe atraktive, përmes së cilave nxënësit marrin njohuri të reja dhe zhvillojnë shkathtësitë e tyre.

Në këtë proces, mësimdhënësit si dhe nxënësit zhvillojnë kompetencat e tyre, ato të komunikimit dhe të shprehurit, të menduarit dhe të mësuarit, personale dhe qytetare, në përputhje me kornizën kurrikulare për arsimin parauniversitar në Kosovë.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Vullnetarizmi në Shkolla – Kamenica dhe Skënderaj u bënë Solidare!

Lexo më shumë

Ndikimi Transformues: Arritjet dhe sukseset në projektin HEARMI

Lexo më shumë

Raporti i Katar Index Kosova na tregon për Ndikimin dhe Mundësitë e Programev...

Lexo më shumë

Projekti “Rinia për Podujevën” përmbyllet me sukses të jashtëzako...

Lexo më shumë

Filloi me shumë entuziazëm zbatimi i projektit “Të rinjtë për Podujevën”!

Lexo më shumë

Mundësi bashkëpunimi me Biznese për Ditën e Solidaritetit 2024!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha