MËSIMDHËNËSIT JANË HEROINA DHE HERONJË!

20 Dhjetor, 2017

Mësimdhënësit janë heroina dhe heronjë! Përmes ‘Programit të trajnimit dhe mentorimit për mësimdhënës‘ ne do t’i përkrahim ata duke i trajnuar dhe mentoruar për udhëheqjen e aktiviteteve edukative poashtu dhe atraktive, përmes së cilave nxënësit marrin njohuri të reja dhe zhvillojnë shkathtësitë e tyre.

Në këtë proces, mësimdhënësit si dhe nxënësit zhvillojnë kompetencat e tyre, ato të komunikimit dhe të shprehurit, të menduarit dhe të mësuarit, personale dhe qytetare, në përputhje me kornizën kurrikulare për arsimin parauniversitar në Kosovë.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha