Kampet dhe trajnimet

Rritja e kapacitetit të rinisë nëpërmjet programeve intensive dhe argëtuese

Kampet mbulojnë tema të ndryshme, të cilat ndajnë një bërthamë të përbashkët të zhvillimit të udhëheqjes, aftësive të transferueshme, ndërgjegjësimit mjedisor dhe komponentëve të shërbimit të komunitetit. Ajo ofron një platformë të fortë për nisjen e projekteve të Mësimit të Shërbimit, të cilat i lejojnë të rinjtë të aplikojnë një praktikë ‘brenda-jashtë’ udhëheqjes- së pari duke zhvilluar besimin dhe aftësitë e tyre, dhe pastaj duke i aplikuar ato në dobi të komunitetit.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Vullnetarizmi në Shkolla – Kamenica dhe Skënderaj u bënë Solidare!

Lexo më shumë

Ndikimi Transformues: Arritjet dhe sukseset në projektin HEARMI

Lexo më shumë

Raporti i Katar Index Kosova na tregon për Ndikimin dhe Mundësitë e Programev...

Lexo më shumë

Projekti “Rinia për Podujevën” përmbyllet me sukses të jashtëzako...

Lexo më shumë

Filloi me shumë entuziazëm zbatimi i projektit “Të rinjtë për Podujevën”!

Lexo më shumë

Mundësi bashkëpunimi me Biznese për Ditën e Solidaritetit 2024!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha