Kampet dhe trajnimet

Rritja e kapacitetit të rinisë nëpërmjet programeve intensive dhe argëtuese

Kampet mbulojnë tema të ndryshme, të cilat ndajnë një bërthamë të përbashkët të zhvillimit të udhëheqjes, aftësive të transferueshme, ndërgjegjësimit mjedisor dhe komponentëve të shërbimit të komunitetit. Ajo ofron një platformë të fortë për nisjen e projekteve të Mësimit të Shërbimit, të cilat i lejojnë të rinjtë të aplikojnë një praktikë ‘brenda-jashtë’ udhëheqjes- së pari duke zhvilluar besimin dhe aftësitë e tyre, dhe pastaj duke i aplikuar ato në dobi të komunitetit.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha