Kampet dhe trajnimet

Rritja e kapacitetit të rinisë nëpërmjet programeve intensive dhe argëtuese

Kampet mbulojnë tema të ndryshme, të cilat ndajnë një bërthamë të përbashkët të zhvillimit të udhëheqjes, aftësive të transferueshme, ndërgjegjësimit mjedisor dhe komponentëve të shërbimit të komunitetit. Ajo ofron një platformë të fortë për nisjen e projekteve të Mësimit të Shërbimit, të cilat i lejojnë të rinjtë të aplikojnë një praktikë ‘brenda-jashtë’ udhëheqjes- së pari duke zhvilluar besimin dhe aftësitë e tyre, dhe pastaj duke i aplikuar ato në dobi të komunitetit.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha