Granit Zhubi

Graniti ka diplomuar në drejtimin e Shkencave Kompjuterike me theks në Softuerin Financiar. Ka më shumë se katër vjet përvojë në menaxhimin financiar, administratë dhe grante. Graniti siguron ngritje të kapaciteteve në aspektet financiare të organizimit dhe planifikimit strategjik. Ka ndjekur gjithashtu trajnime të ndryshme të menaxhimit financiar, raportimit dhe kontabilitetit. Pavarësisht fushës në të cilën është i specializuar, ai gjithashtu ka ndjekur aktivitete, trajnime dhe konferenca të ndryshme studentore jashtëshkollore.

Thënia e preferuar: “If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.” – Sheryl Sandberg

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha