Klubet e Super-Qytetarëve më në fund gëzojnë frytet e punës së tyre 6 mujore!

31 Mars, 2022

160 të rinj me ndihmën e 36 liderëve implementuan 10 projekte të punës vullnetare.

Klubet tona të Super-Qytetarëve arritën majat e punës së tyre të cilën e filluan në tetor të vitit të kaluar duke implementuar 10 projekte të punës vullnetare. Për më shumë, shikoni më poshtë.

• Klubi Prishtina 1 “Galaktika” zbatuan projektin – “Aktivitete me fëmijë dhe mbjellja e pemëve në Institucionin Parashkollor – Yllkat” me 21 Super-Qytetarë dhe me 40 përfitues fëmijë

• Klubi Prishtina 2 “La Casa de TOKA” zbatuan projektin – “Bëhu Super” me 17 Super-Qytetarë dhe me 60 përfitues

• Klubi Prishtina 3 “Amigos” zbatuan projektin – “Vetëdijësimi mbi Shëndetin Mendor” me 20 Super-Qytetarë dhe me 90 përfitues qytetarë dhe të rinj

• Klubi Podujeva “Horizonti” zbatuan projektin –“Një vend për t’u ulur në Parkun Manchester” me 8 Super-Qytetarë dhe me 12 përfitues qytetarë dhe të rinj

• Klubi Gjilan “Engaged for change” zbatuan projektin “Aktivitete me fëmijë në Qendrën e Kujdesit Ditor – PEMA” me 19 Super-Qytetarë dhe me 21 përfitues fëmijë

• Klubi Vushtrri “United Circle” zbatuan projektin – “Një qytet i bukur” me 10 Super-Qytetarë dhe me 25 përfitues qytetarë dhe të rinj

• Klubi Lipjan “Volunteer Spirit” zbatuan projektin – “Aktivitete me fëmijë të Qendrës Handi-kos” me 19 Super-Qytetarë dhe me 7 përfitues fëmijë

• Klubi Kaçanik “Minionsat” zbatuan projektin – “Vetëdijësimi i qytetarëve rreth dhunës” me 7 Super-Qytetarë dhe me 70 përfitues qytetarë

• Klubi Shtime “Unique Creators” zbatuan projektin “Aktivitete me fëmijët e Shkollës Lasgush Poradeci” me 14 Super-Qytetarë dhe me 16 përfitues fëmijë

• Klubi Hani i Elezit “The hands of the future” zbatuan projektin “T’i fuqizojmë gratë” me 27 Super-Qytetarë dhe 10 përfituese gra

Pavarësisht vështirësive, planifikimi dhe zbatimi i këtyre projekteve për Super-Qytetarët dhe liderët ishte shumë i rëndësishëm dhe në vijim do të mund të ndiqni edhe përshtypjet e tyre mbi këtë përvojë të paharrueshme! 

Klubet e Super-Qytetarëve Aktiv janë pjesë e aktiviteteve ambientaliste, që janë të financuara nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar, (SIDA) përmes Programit të saj “Human Rightivism”. Këto klube implementohen nga CDF dhe TOKA.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha