Super-Qytetarët të kënaqur me përvojën e tyre në Programin “Super-Qytetarët Aktiv”

31 Mars, 2022

Informohuni më në detaje mbi përshtypjet e Super-Qytetarëve

Klubet e Super-Qytetarëve Aktiv takimet javore i filluan që nga tetori i vitit që lëmë pas, e për të parë se si ka shkuar rrjedha e këtyre takimeve më së miri tregojnë të dhënat e dala nga pyetësorët vetë-vlerësues.

Të dhënat e dala nga analiza e pyetësorëve vetë-vlerësues për punën dhe atmosferën ekipore gjatë një cikli të Klubeve të Super-Qytetarëve, ku morën pjesë rreth 150 Super-Qytetarë aktiv në Klube, tregojnë se:
 
⇒95% e Super-Qytetarëve deklaruan se liderët i trajtojnë të gjithë Super-Qytetarët në mënyrë të barabartë;
⇒90% e Super-Qytetarëve deklaruan se në Klub të gjithë trajtohen në mënyrë të barabartë;
⇒90% e Super-Qytetarëve deklaruan se liderët sillen në mënyrë të përshtatshme ndaj të gjithë Super-Qytetarëve;
⇒Mbi 90% Super-Qytetarëve deklaruan se liderët janë bashkëpunues/e me të gjithë Super-Qytetarët;
⇒Mbi 85% e Super-Qytetarëve deklaruan se liderët përdorin fjalor të përshtatshëm më të gjithë Super-Qytetarët;
⇒Mbi 85% e Super-Qytetarëve deklaruan se liderët janë përkrahës ndaj të gjithë Super-Qytetarëve;
⇒85% e Super-Qytetarëve deklaruan se në Klub kanë një atmosferë pozitive;
⇒82% e Super-Qytetarëve deklaruan se liderët i shpjegojnë temat gjatë takimit në një mënyrë të kuptueshme;
⇒82% e Super-Qytetarëve deklaruan se liderët më bëjnë të ndihem rehat në takim;
⇒81% e Super-Qytetarëve deklaruan se liderët janë entuziastë në çdo takim;
⇒Afër 80% e Super-Qytetarëve deklaruan se në Klub Super-Qytetarët respektohen në mes vete;
⇒Afër 80% e Super-Qytetarëve deklaruan se në Klub nuk ka sjellje ngacmuese ndaj njëri-tjetrit;
⇒75% e Super-Qytetarëve  deklaruan se aktivitetet në Klub janë interesante për ta;
⇒Mbi 70% e Super-Qytetarëve deklaruan se në Klub mund të jenë vetvetja pa frikë prej paragjykimeve apo përbuzjes.
 
Ne ndihemi shumë krenarë dhe të lumtur që angazhimi i të rinjve në Klubet e Super-Qytetarëve Aktiv po sjell vlera, barazi dhe pozitivitet përgjatë këtij rrugëtimi.
 
Klubet e Super-Qytetarëve Aktiv janë pjesë e aktiviteteve ambientaliste, që janë të financuara nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar, (SIDA) përmes Programit të saj “Human Rightivism”. Këto klube implementohen nga CDF dhe TOKA.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha