Themelohet “Rrjetit Arsimor Para-Universitar i Kosovës”

18 Mars, 2022

Së bashku me njëmbëdhjetë Organizata të Shoqërisë Civile (OShC) që operojnë në fushën e arsimit para-unversitar në Kosovë, mbi bazën e parimeve të përbashkëta të përmirësimit të cilësisë së arsimit, avancimit të tij, gjithëpërfshirjes dhe mirëqenies së përgjithshme të nxënësve/eve – kemi themeluar koalicionin joformal “Rrjeti Ombrellë i Organizatave të Shoqërisë Civile për Arsimin Paraunversitar”.

Të gjitha orgnaizatat e rrjetit e kanë parasysh rëndësinë e arsimit para-unversitar në formimin e kapitalit njerëzor të një vendi dhe rolin thelbësor të shoqërisë civile për të kontribuar në këtë kuadër – dhe kjo është arsyeja e themelimit të rrjetit. Organizatat themeluese përfshijne organizatat: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), organizata ETEA, Qendra Kosovare për Mësim në Distancë (KCDE), Këshilli Rinor i Kosovës (KYC), Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN), Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj), Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore (QHPSM), Qendra për Studime të Avancuara (FIT), SOS Fshatrat e Fëmijëve, Teach for Kosova (TfK), organizata TOKA dhe Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve (VoRAE).

Një nga veprimet e para që Rrjeti do të ndërmarrë është të lansojë podcast-in “Shoqëria e Edukimit”, një seri diskutimesh me ekspertë/të ftuar mbi temat më të rëndësishme të arsimit para-univeristar. Rrjeti ka në plan të publikojë shumë shpejt listën e plotë të veprimtarive të veta.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Vullnetarizmi në Shkolla – Kamenica dhe Skënderaj u bënë Solidare!

Lexo më shumë

Ndikimi Transformues: Arritjet dhe sukseset në projektin HEARMI

Lexo më shumë

Raporti i Katar Index Kosova na tregon për Ndikimin dhe Mundësitë e Programev...

Lexo më shumë

Projekti “Rinia për Podujevën” përmbyllet me sukses të jashtëzako...

Lexo më shumë

Filloi me shumë entuziazëm zbatimi i projektit “Të rinjtë për Podujevën”!

Lexo më shumë

Mundësi bashkëpunimi me Biznese për Ditën e Solidaritetit 2024!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha