Themelohet “Rrjetit Arsimor Para-Universitar i Kosovës”

18 Mars, 2022

Së bashku me njëmbëdhjetë Organizata të Shoqërisë Civile (OShC) që operojnë në fushën e arsimit para-unversitar në Kosovë, mbi bazën e parimeve të përbashkëta të përmirësimit të cilësisë së arsimit, avancimit të tij, gjithëpërfshirjes dhe mirëqenies së përgjithshme të nxënësve/eve – kemi themeluar koalicionin joformal “Rrjeti Ombrellë i Organizatave të Shoqërisë Civile për Arsimin Paraunversitar”.

Të gjitha orgnaizatat e rrjetit e kanë parasysh rëndësinë e arsimit para-unversitar në formimin e kapitalit njerëzor të një vendi dhe rolin thelbësor të shoqërisë civile për të kontribuar në këtë kuadër – dhe kjo është arsyeja e themelimit të rrjetit. Organizatat themeluese përfshijne organizatat: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), organizata ETEA, Qendra Kosovare për Mësim në Distancë (KCDE), Këshilli Rinor i Kosovës (KYC), Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN), Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj), Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore (QHPSM), Qendra për Studime të Avancuara (FIT), SOS Fshatrat e Fëmijëve, Teach for Kosova (TfK), organizata TOKA dhe Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve (VoRAE).

Një nga veprimet e para që Rrjeti do të ndërmarrë është të lansojë podcast-in “Shoqëria e Edukimit”, një seri diskutimesh me ekspertë/të ftuar mbi temat më të rëndësishme të arsimit para-univeristar. Rrjeti ka në plan të publikojë shumë shpejt listën e plotë të veprimtarive të veta.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Aventura thërret: Bëhu lider/e këtë verë në Kampin e Lidershipit!

Lexo më shumë

7 komuna, mijëra suksese – Rezultatet e mahnitshme të Ditës së Solidari...

Lexo më shumë

Pozitë e hapur – Apliko për Menaxher/e Senior/ të Programit!

Lexo më shumë

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha