SAME – Solidarity Action Day Movement

Organizatat e rrjetit “SAME” veprojnë mbi bazën e të drejtave të njeriut. Rrjeti nxit të rinjtë në mbarë botën që të punojnë së bashku për një botë të qëndrueshme dhe të drejtë. SAME u mundëson të rinjve nga prejardhje të ndryshme të mësojnë nga njëri-tjetri me qëllim që të forcojnë ndjenjën e tyre të përgjegjësisë sociale, ekologjike dhe ekonomike dhe kompetencat e tyre, të bëhen qytetarë aktivë në shoqëritë e tyre. Organizata e rrjetit “SAME” përhapin mesazhin e tyre nëpërmjet një sërë kanalesh për të arritur një spektër të gjerë njerëzish. Rrjeti beson në fuqinë e rinisë dhe dëshiron ta bëjë zërin e tyre të dëgjohet.

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

Nearly 500 Super-Volunteers start helping their communities

Read More

Now, HEROes become “Entrepreneurs”

Read More

Solidarity Action Day preparations kick-off

Read More

Super-Volunteer Clubs are coming!

Read More

Acreditation for the teacher-training program “Learning Through Experie...

Read More

Be part of the “Youth Leaders Academy”

Read More
View All