Kampistët krijuan libërth me aktivitete të ndryshme!

October 15, 2021

Kampistët e kampit të Super-Vullnetarëve kanë krijuar një libërth me informata shumë të rëndësishme për realizimin e lojërave të ndryshme energjidhënëse dhe edukative.

Në këtë libërth Super-Vullnetarët dhe Super-Qytetarët pjesëmarrës të kampit, kanë arritur që 12 aktiviteteve ekzistuese t’ju shtojnë vlerën duke i modifikuar në përmbajtje dhe duke i paraqitur ato vizualisht me anë të vizatimeve dhe fotove të ndryshme, në mënyrë që me qenë sa më e lehtë për lexuesit që ta kuptojnë përmbajtjen e aktiviteteve.

Libërthi mund të përdoret nga të gjithë e sidomos nga liderët e gjeneratave të reja të Super-Vullnetarëve dhe Super-Qytetarëve.

Klikoni këtu për të parë këtë libërth.

Share:

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

The new wave of volunteers

Read More

Now, HEROes become “Entrepreneurs”

Read More

The Academy for Solidarity

Read More

Super-Volunteer Clubs are coming!

Read More

Acreditation for the teacher-training program “Learning Through Experie...

Read More

Be part of the “Youth Leaders Academy”

Read More
View All