Edukim më i mirë, e ardhme më e ndritur

Ne në TOKA fokusohemi në edukimin dhe zhvillimin e rinisë, ne punojmë me vajza dhe djem të rinj të pafavorizuar për të zhbllokuar potencialin e tyre të plotë për t’u bërë QYTETARË AKTIVË më të aftë dhe të motivuar që vënë komunitetin e tyre dhe shoqërinë në përgjithësi, së pari. Programet tona arsimore dhe të zhvillimit të të rinjve – të testuara dhe provuara nga më shumë se 20,000 vajza dhe djem të rinj – përdorin vullnetarizëm afatgjatë dhe mësim-by-doing si platforma të fuqishme që u mundësojnë këtyre të rinjve të rriten. Dhe funksionon.

Vullnetarizmi Edukativ

Vullnetarizmi Edukativ
Programi përpiqet të prezantojë një qasje pedagogjike joformale ndaj të mësuarit, që integron shërbimin komunitar me udhëzimin dhe reflektimin. Ky proces pasuron përvojën e të mësuarit, mëson përgjegjësinë qytetare dh...
Lexo më shumë

Institucionalizimi

Institucionalizimi
Qëllimi kryesor i programit është të ndihmojë në mbylljen e hendekut të të mësuarit ndërmjet nxënësve të shkollave fillore të Kosovës dhe bashkëmoshatarëve të tyre nga vendet e OECD-së, duke ofruar një qasje të baraba...
Lexo më shumë

Kampet dhe trajnimet

Kampet dhe trajnimet
Kampet mbulojnë tema të ndryshme, të cilat ndajnë një thelb të përbashkët të zhvillimit të lidershipit, aftësive të transferueshme, ndërgjegjësimit mjedisor dhe komponentëve të shërbimit në komunitet. Ai ofron një pla...
Lexo më shumë

Ndërkombëtarizimi

Ndërkombëtarizimi
Bashkëpunimi ndërkombëtar fokusohet në shkëmbime rinore që kanë për qëllim ekspozimin e të rinjve ndaj kulturave dhe perspektivave të ndryshme jashtë vendit apo programeve brenda vendit. Ne kemi qenë të suksesshëm në ...
Lexo më shumë

Kalimi nga të qenit kampiste në një Këshilltare Kampi Juniore, më bëri të vetëdijshëm për të gjitha përgjegjësitë dhe mundësitë e të mësuarit që udhëheqësit kanë.

Sibora Kaçurri

Super Qytetare Aktive

Prishtinë, Kosovë

Donatorët

Duke lënë mënjanë mbështetjen financiare që marrim prej tyre, ajo që ka rëndësi për ne është që të vazhdojmë të marrim edhe udhëzime profesionale.

Shiko te gjitha

Partnerët

Ju shihni më shumë dhe punoni më mirë kur keni më shumë palë sy dhe duar. Ne kemi përfunduar projekte të jashtëzakonshme së bashku duke mësuar nga njëri-tjetri në të njëjtën kohë.

Shiko te gjitha

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Afër 800 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Afër 800 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Lexo më shumë
Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë
Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Lexo më shumë
Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë
Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë
Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha