Better education, brighter future

We at TOKA focus on education and youth development, we work with disadvantaged young girls and boys to unlock their full potential to become better skilled and motivated ACTIVE CITIZENS that put their COMMUNITY and the society at large, first. Our educational and youth development programs – tested and proven by more than 20,000 young girls and boys – use long-term volunteering and learning-by-doing as powerful platforms that enable these youngsters to grow. And it works. 

Vullnetarizmi Edukativ

Vullnetarizmi Edukativ
Programi përpiqet të prezantojë një qasje pedagogjike joformale ndaj të mësuarit, që integron shërbimin komunitar me udhëzimin dhe reflektimin. Ky proces pasuron përvojën e të mësuarit, mëson përgjegjësinë qytetare dh...
Lexo më shumë

Institucionalizimi

Institucionalizimi
Qëllimi kryesor i programit është të ndihmojë në mbylljen e hendekut të të mësuarit ndërmjet nxënësve të shkollave fillore të Kosovës dhe bashkëmoshatarëve të tyre nga vendet e OECD-së, duke ofruar një qasje të baraba...
Lexo më shumë

Kampet dhe trajnimet

Kampet dhe trajnimet
Kampet mbulojnë tema të ndryshme, të cilat ndajnë një thelb të përbashkët të zhvillimit të lidershipit, aftësive të transferueshme, ndërgjegjësimit mjedisor dhe komponentëve të shërbimit në komunitet. Ai ofron një pla...
Lexo më shumë

Ndërkombëtarizimi

Ndërkombëtarizimi
Bashkëpunimi ndërkombëtar fokusohet në shkëmbime rinore që kanë për qëllim ekspozimin e të rinjve ndaj kulturave dhe perspektivave të ndryshme jashtë vendit apo programeve brenda vendit. Ne kemi qenë të suksesshëm në ...
Lexo më shumë

Moving up from being a camper to a Junior Camp Counselor made me aware of all the responsibilities and learning opportunities that Leaders have.

Sibora Kaçurri

Super Active Citizen

Prishtinë, Kosovë

Donatorët

Duke lënë mënjanë mbështetjen financiare që marrim prej tyre, ajo që ka rëndësi për ne është që të vazhdojmë të marrim edhe udhëzime profesionale.

Shiko te gjitha

Partnerët

Ju shihni më shumë dhe punoni më mirë kur keni më shumë palë sy dhe duar. Ne kemi përfunduar projekte të jashtëzakonshme së bashku duke mësuar nga njëri-tjetri në të njëjtën kohë.

Shiko te gjitha

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

<strong>Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj</strong>

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë
Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë
Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë
Sfida të reja për debatuesit e rinj

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë
Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha