Të fundit

3 Mars, 2023

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj

Lexo më shumë
28 Shkurt, 2023

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë
27 Janar, 2023

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë
21 Dhjetor, 2022

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë
7 Dhjetor, 2022

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë
7 Dhjetor, 2022

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
22 Nëntor, 2022

Vala e re e vullnetarëve

Lexo më shumë
15 Nëntor, 2022

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë
7 Nëntor, 2022

Akademia e Solidaritetit

Lexo më shumë
21 Tetor, 2022

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë
17 Tetor, 2022

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë
28 Shtator, 2022

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
27 Shtator, 2022

38 mësimdhënës aftësohen në metodologjinë “Të nxënit përmes përvojës”

Lexo më shumë
27 Shtator, 2022

Punëtoria: Mësojeni alfabetin e vjetër të Todrit!

Lexo më shumë
16 Shtator, 2022

Në Argjentinë, pjesë e seminarit botëror mbi Vullnetarizmin Edukativ

Lexo më shumë