Projekte

Këto janë rezultatet reale që vullnetarët tanë të rinj punojnë në Klubet e Tyre të Mësimit të Shërbimit. Nga të mësuarit në praktike – kjo është mantra jonë, dhe është e mrekullueshme të shohim ndryshimet që këta të rinj sjellin në komunitetet e tyre.

30 Gusht, 2022

“Prodhimi i energjisë së ripërtëritshme” – Terfilat, Gjimnazi Loyola, Prizren

Lexo më shumë
16 Shtator, 2022

“Barazia Gjinore” – Renesanca, Prishtinë

Lexo më shumë
16 Shtator, 2022

“Fuqizimi i grave” – Duart e së ardhmes, Hani i Elezit

Lexo më shumë
16 Shtator, 2022

“Aktivitete të veçanta” – Shpirti Vullnetar, Lipjan

Lexo më shumë
16 Shtator, 2022

“Ndërgjegjësimi për shëndetin mendor” – Amigos, Prishtinë

Lexo më shumë
16 Shtator, 2022

“Bëhu Super” – La Casa De TOKA, Prishtinë

Lexo më shumë
30 Gusht, 2022

“Ngjyrosja e linjave të trafikut (zebrat)” – Fenerat e ndritshëm, Obiliq

Lexo më shumë
21 Korrik, 2022

“Këndi i lojës” – Duart e vogla, Prishtinë

Lexo më shumë
30 Gusht, 2022

“Edukimi seksual” – Zani i t’rive, Prishtinë

Lexo më shumë
30 Gusht, 2022

“Ndihma e parë” – Shkolla “Veli Ballazhi”, Hani i Elezit

Lexo më shumë
30 Gusht, 2022

“Këndi i kafes dhe kundër bullizmit” – Shkolla “Zenit”, Prishtinë

Lexo më shumë
24 Gusht, 2022

“Aktivizmi për të drejtat e fëmijëve” – Unikët, Kamenicë

Lexo më shumë
8 Gusht, 2022

“Klasa verore” – Shkolla “Vezir Jashari”, Ferizaj

Lexo më shumë
20 Korrik, 2022

“Ndryshim për barazi” – The Divergent Club, Gjilan

Lexo më shumë
2 Maj, 2022

“Të ndihmojmë fëmijët” – The Future Club, Prishtina

Lexo më shumë