“Fuqizimi i grave” – Duart e së ardhmes, Hani i Elezit

  • Emri i klubit dhe numri i anëtarëve: Duart e së ardhmes, 35
  • Vendndodhja e klubit: Hani i Elezit
  • Emri i projektit: Fuqizimi i Grave
  • Problemi: Mungesa e qasjes në punë të denjë, në shumë situata, atyre u mohohet qasja në arsimin bazë dhe kujdesin shëndetësor dhe janë viktima të dhunës dhe diskriminimit. Ata janë të nën-përfaqësuar në proceset e vendimmarrjes politike dhe ekonomike.
  • Qëllimi i projektit: Promovimi i ndjenjës së vetëvlerësimit të grave, aftësia e tyre për të përcaktuar zgjedhjet e tyre dhe e drejta e tyre për të ndikuar në ndryshimin shoqëror për veten dhe të tjerët.
  • Rezultati përfundimtar i projektit: Rritja e ndërgjegjësimit të grave nga komuna e Hanit të Elezit për rolin e tyre në shoqëri dhe gjithëpërfshirje, për rëndësinë e vendimmarrjes dhe të drejtën për të ndikuar në ndryshimet shoqërore. Përveç kësaj, përvoja personale dhe mbështetje e fortë nga këto gratë janë ndarë.
  • Përfituese të projektit: 10 gra nga komuna e Hanit të Elezit
  • Vendndodhja e projektit: Shkolla fillore “Ilaz Thaçi”, Hani i Elezit
  • Aftësitë e mësuara: Aftësi organizative, bashkëpunuese, analitike, punë ekipore.
  • Buxheti: 75 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha