“Fuqizimi i grave” – Duart e së ardhmes, Hani i Elezit

  • Emri i klubit dhe numri i anëtarëve: Duart e së ardhmes, 35
  • Vendndodhja e klubit: Hani i Elezit
  • Emri i projektit: Fuqizimi i Grave
  • Problemi: Mungesa e qasjes në punë të denjë, në shumë situata, atyre u mohohet qasja në arsimin bazë dhe kujdesin shëndetësor dhe janë viktima të dhunës dhe diskriminimit. Ata janë të nën-përfaqësuar në proceset e vendimmarrjes politike dhe ekonomike.
  • Qëllimi i projektit: Promovimi i ndjenjës së vetëvlerësimit të grave, aftësia e tyre për të përcaktuar zgjedhjet e tyre dhe e drejta e tyre për të ndikuar në ndryshimin shoqëror për veten dhe të tjerët.
  • Rezultati përfundimtar i projektit: Rritja e ndërgjegjësimit të grave nga komuna e Hanit të Elezit për rolin e tyre në shoqëri dhe gjithëpërfshirje, për rëndësinë e vendimmarrjes dhe të drejtën për të ndikuar në ndryshimet shoqërore. Përveç kësaj, përvoja personale dhe mbështetje e fortë nga këto gratë janë ndarë.
  • Përfituese të projektit: 10 gra nga komuna e Hanit të Elezit
  • Vendndodhja e projektit: Shkolla fillore “Ilaz Thaçi”, Hani i Elezit
  • Aftësitë e mësuara: Aftësi organizative, bashkëpunuese, analitike, punë ekipore.
  • Buxheti: 75 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Aventura thërret: Bëhu lider/e këtë verë në Kampin e Lidershipit!

Lexo më shumë

7 komuna, mijëra suksese – Rezultatet e mahnitshme të Ditës së Solidari...

Lexo më shumë

Pozitë e hapur – Apliko për Menaxher/e Senior/ të Programit!

Lexo më shumë

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha