Ndërkombëtarizimi

Bashkëpunimi ndërkombëtar fokusohet në shkëmbime rinore që kanë për qëllim ekspozimin e të rinjve ndaj kulturave dhe perspektivave të ndryshme jashtë vendit apo programeve brenda vendit. Ne kemi qenë të suksesshëm në sjelljen e pjesëmarrësve ndërkombëtarë në Kosovë dhe përfshirjen e tyre në aktivitetet tona lokale, si dhe në dërgimin e një numri vullnetarësh në Evropë (kryesisht nëpërmjet Erasmus+), të cilat ofrojnë mundësi për të rinjtë kosovarë për të ndjekur programet dhe për të vullnetarizuar jashtë vendit.

Më shumë se 20 Super Vullnetarë morën pjesë në ngjarje në të gjithë Evropën: Mësuan më shumë, u kthyen dhe e ndanë atë me bashkëmoshatarët e tyre.

Solidarity Action-Day Movement in Europe (SAME)

Jemi pranuar si anëtar kandidat i rrjetit SAME (Lëvizja e Ditës së Veprimit të Solidaritetit në Evropë), duke na mundësuar të organizojmë dhe të jemi pjesë e "Ditës së Veprimit të Solidaritetit". Në këtë ditë, nxënësit punojnë në biznese/organizata dhe dhurojnë pagën që fitojnë nga kjo ditë për një kauzë për të cilën ndiejnë pasion. Vendet e tjera që organizojnë këtë projekt përfshijnë organizata nga Suedia, Danimarka, Norvegjia, Gjermania, Belgjika, Serbia, Mali i Zi, BeH, Italia, Maqedonia e Veriut.

Shkëmbimet Erasmus+

Ne kemi qenë një partner afatgjatë me Erasmus+, ku vullnetarët tanë kanë marrë pjesë në programe të ndryshme shkëmbimi, më të fundit janë: ARTEMID në Orvieto, Itali (rreth 15 të rinj morën pjesë), De Wissel në Belgjikë (1 vullnetar afatgjatë dhe 1 vullnetar afatshkurtër), Kongresi Botëror i Edukimit Mjedisor në Pragë, Republika Çeke (5 të rinj përfaqësonin TOKA) dhe shumë të tjera.

Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC)

Në vitin 2022 morëm "Etiketën e Cilësisë" si Organizatë Pritëse dhe Mbështetëse në kuadër të Korpusit Evropian të Solidaritetit (ESC). Ky akreditim do t'u mundësojë të rinjve në Programet tona të aplikojnë dhe të udhëtojnë në një vend të BE-së dhe të punojnë në një projekt vullnetarizmi me një organizatë partnere. Gjithashtu do të na mundësojë të presim vullnetarë evropianë dhe t'i angazhojmë ata në programet tona lokale. Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC) është programi i ri vullnetar i Evropës i financuar nga BE-ja për të gjithë banorët e BE-së dhe jo-BE të moshës 18-30 vjeç.

Projekti Rajonal "HEARMi"

Projekti rajonal "Boosting HEARts and MInds of Youth with Service Learning (HEARMi)" synon të zhvillojë kapacitetet e katër organizatave të përfshira duke përmirësuar efektivitetin e angazhimit qytetar të të rinjve dhe kapacitetin e të rinjve për të mbrojtur përfshirjen sociale në projektet e të mësuarit në shërbim. TOKA me tre organizata partnere New Horizons Foundations (NHF) (Rumani), "Interaktivne otvorene skole"- MIOS (Bosnje dhe Hercegovinë) dhe Forum MNE (Mali i Zi) kanë organizuar shkëmbime të shumta rinore dhe vizita studimore për të rinjtë dhe liderët ndërmjet këtyre vendeve. me rreth 200 pjesëmarrës të përfshirë në rajon.

Rrjeti i Vullnetarizmit Edukativ i Evropës Qëndrore dhe Lindore (CEESLN)

Që nga prilli 2016, Qendra Amerikane Latine për Mësim-Shërbim (CLAYSS) na mbështet ne dhe 6 partnerë të tjerë në Shqipëri, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi, Rumani dhe Slloveni, përmes trajnimit, lehtësimit, hartimit të bibliografisë specifike për rajonin. , dhe asistencë teknike për të promovuar Mësimin e Shërbimit në nivel rajonal.

Çmimi Rajonal i Vullnetarizmit Edukativ

Ky çmim është një përpjekje e përbashkët me organizatat partnere në gjashtë vende të Evropës Qendrore dhe Lindore (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Rumani, Serbi dhe Sllovaki), me Qendrën Amerikane Latine për Mësim-Shërbim (CLAYSS). Së bashku ne vlerësojmë punën e institucioneve arsimore dhe iniciativat që po zhvillojnë projekte të komunitetit të të mësuarit në shërbim, promovojnë qytetarinë aktive të të rinjve dhe integrojnë mësimin kurrikular të studentëve me metodologjinë e të mësuarit shërbyes.

Trajnimet Rajonale "02HERO"

Programi rajonal 02HERO është një qendër e vetme ku të rinjve u ofrohen kurse 6-mujore falas që përfshijnë module nga: Aftësitë dixhitale (Menaxhimi i Mediave Sociale dhe Zhvillimi i Uebit), Aftësitë e buta, Aftësitë e sipërmarrjes dhe këshillimi për karrierë - për t'i ndihmuar ata përgatituni më mirë për tregjet e punës së ekonomisë dixhitale. Deri më tani, programi ka certifikuar mbi 50 pjesëmarrës, ku më shumë se 20 janë ofruar punë/praktikë pas programit. 02HERO është një bashkëpunim rajonal me organizata në Shqipëri, Serbi, Mal të Zi dhe Bosnje-Hercegovinë. Programi përfshin gjithashtu udhëtime në vendet partnere për të ndjekur sesione të ndryshme trajnimi.

Donatorët

Programi i Ndërkombëtarizmit mbështetet dhe është mbështetë nga donatorët e mëposhtëm.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Aventura thërret: Bëhu lider/e këtë verë në Kampin e Lidershipit!

Lexo më shumë

7 komuna, mijëra suksese – Rezultatet e mahnitshme të Ditës së Solidari...

Lexo më shumë

Pozitë e hapur – Apliko për Menaxher/e Senior/ të Programit!

Lexo më shumë

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha