Misioni

Ne jemi një organizatë jofitimprurëse me qendër në Prishtinë, Kosovë, që punon në fushën e arsimit dhe rinisë-zhvillimit që nga viti 2015. Duke përdorur metoda novatore mësimdhënieje, duke mësuar duke bërë, duke bërë arsimimin e duhur dhe duke punuar vullnetarisht, përpiqemi të sigurojmë aftësi të rëndësishme që duhet të zbulojnë potencialin e plotë të vajzave dhe djemve të rinj të pafavorizuar. Ja çfarë mendojmë:

Arsim më i mirë, e ardhme më e ndritur

Me kalimin e viteve, mungesa ose arsimimi më i mirë del gjithmonë si arsyeja kryesore që të rinjtë janë të dobët ose shkëlqejnë në jetë. Duke kontaktuar herët me vajzat dhe djemtë e rinj, ju mund të keni një ndikim më të madh në trajektoren e tyre të jetës.

Ndryshimi i qëndrueshëm ka nevojë për lidhje të forta

Pavarësisht se sa efektive janë programet, pa mbështetjen e të gjithë të përfshirëve, efektet e tij do të jenë jetëshkurtër. Ndërtimi i një koalicioni të vullnetarëve me pushtetin vendor/qendror, Fakultetin e Edukimit, Bashkitë, Universitetet, partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë - krijon lidhje më të forta që mund të mbështesin programet jetësore të vullnetarizmit dhe të të mësuarit eksperimental, për një kohë më të gjatë.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha