Institucionalizimi

Qëllimi kryesor i programit është të ndihmojë në mbylljen e hendekut të të mësuarit ndërmjet nxënësve të shkollave fillore të Kosovës dhe bashkëmoshatarëve të tyre nga vendet e OECD-së, duke ofruar një qasje të barabartë dhe inovative për të mësuar rreth lëndëve që përfshin si fëmijët e shkollave fillore, mësuesit e ardhshëm dhe aktualë dhe profesionistët e arsimit. dhe i përgatit ata me aftësi ndërdisiplinore të nevojshme për një shoqëri dhe vend pune të shekullit të 21-të.

Më shumë se 3 vite partneritet me Fakultetin e Edukimit, Universiteti i Prishtinës

Trajnimi i Mësuesve në "Të Mësuarit Përmes Përvojes (MPP)"

Në kuadër të partneritetit tonë me Fakultetin e Edukimit, ne kemi zhvilluar Programin e Trajnimit të Mësuesve MPP. Qëllimi i trajnimit është ngritja e kapaciteteve të mësuesve të para, fillore dhe të mesme për të përdorur metodologji inovative të mësimdhënies në klasat e tyre. Projekti vazhdon.

Basket me thyesa

Projekti kombinoi mësimin e thyesave me lojën e basketbollit, duke përdorur metodologjinë "Fraction Ball" të zhvilluar nga Universiteti i Kalifornisë, Irvine (UCI). Projekti përfshiu 26 mësues, më shumë se 500 fëmijë të shkollave fillore dhe objektivi i projektit ishte të përmirësonte të mësuarit e koncepteve themelore të matematikës, veçanërisht thyesat dhe numrat dhjetorë, dhe të ndërtonte kapacitetet e mësuesve për shërbim dhe në shërbim për të përdorur këto metoda. me nxënësit e tyre në klasë, të cilat janë provuar se nxisin angazhimin tek fëmijët. Projekti ka përfunduar.

Mësimdhënësit/et e së Ardhmes

Qellimi i projektit ishte të ngritë kapacitetetin e studentëve për mësimdhënie më efektive, duke përdorur metodat më interaktive të mësimdhënies me nxënës. 30 studentë të Fakultetit të Edukimit u trajnuan se si të përdorin teknikat praktike dhe metodat novatore të mësimdhënies për mësimin e gjuhës shqipe për nxënësit e klasave të 5-ta, në të cilën mbi 400 nxënës të klasës së V-të nga 7 shkolla fillore të Prishtinës ishin pjesëmarrës. Projekti ka përfunduar.

Bashkëpunimi me Fakultetin e Edukimit

Ne kemi një partneritet të gjatë me Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, me të cilin ne pilotojmë projekte të ndryshme që përfshijnë Metodologjinë e Nxënies përmes Përvojës (ELM) në kurrikulën klasike të shkollës, duke i ekspozuar studentët e Fakultetit të Edukimit ndaj ELM gjatë katër vitet e studimeve të tyre dhe trajnojnë mësues të vazhdueshëm në ELM.

Donatorët

Programi i Institucionalizimit mbështetet dhe është mbështetë nga donatorët e mëposhtëm.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Aventura thërret: Bëhu lider/e këtë verë në Kampin e Lidershipit!

Lexo më shumë

7 komuna, mijëra suksese – Rezultatet e mahnitshme të Ditës së Solidari...

Lexo më shumë

Pozitë e hapur – Apliko për Menaxher/e Senior/ të Programit!

Lexo më shumë

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha