“Ndryshim për barazi” – The Divergent Club, Gjilan

  • Emri i klubit dhe numri i anëtarëve: Divergjent, 14
  • Vendndodhja e klubit: Gjilan
  • Emri i projektit: Ndryshimi për barazi
  • Problemi: Mungesa e infrastrukturës së duhur për personat me aftësi të kufizuara të cilët përballen me probleme në shfrytëzimin e objekteve të ndryshme në Kosovë
  • Qëllimi i projektit: Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për barrierat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara
  • Rezultati: Klubi Super-Vullnetarë për projektin e tij hartoi dhe printoi broshura me temën e ndërgjegjësimit të publikut për barrierat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara dhe në të njëjtën kohë duke bërë thirrje për adresimin e këtyre barrierave në një mënyrë që të jemi të gjithë të barabartë. Ky klub e ka bërë këtë duke shpërndarë broshura në qytetin e Gjilanit për qytetarë të ndryshëm, jo ​​vetëm, ata kanë vazhduar me shpërndarjen e tyre edhe në zyrën e arkitektëve që kur të bëhen planet e tyre ta kenë parasysh këtë.
  • Përfituesit e projektit: Më shumë se 100 qytetarë të Gjilanit, persona me aftësi të kufizuara
  • Vendndodhja e projektit: Gjilan
  • Aftësitë e mësuara: Lidership, komunikim
  • Buxheti: 75 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha