“Bëhu Super” – La Casa De TOKA, Prishtinë

  • Emri i klubit dhe numri i anëtarëve: La Casa De TOKA, 17
  • Vendndodhja e klubit: Prishtinë
  • Emri i projektit: Bëhuni Super
  • Problemi: Problemi i identifikuar nga klubi është se kishte mungesë të librave edukativë dhe argëtues për nxënësit dhe shumicën e kohës ata do ta kalonin pjesën më të madhe të kohës duke përdorur teknologjinë.
  • Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit “Bëhu Super!” është të motivojë nxënësit e Njësisë së Kujdesit Pediatrik për të mësuar gjëra të reja dhe për të rritur kuriozitetin e tyre përmes një libri me tregime, gjëegjëza dhe lojëra argëtuese-edukative.
  • Rezultati përfundimtar i projektit: Nxënësit rrisin aftësitë e tyre komunikuese, aftësitë e shkrim-leximit, imagjinatën dhe mësojnë gjëra të reja.
  • Përfituesit e projektit: 60 nxënës të Njësisë së Kujdesit Pediatrik
  • Vendndodhja e projektit: Njësia e Kujdesit Pediatrik, Prishtinë
  • Aftësitë e mësuara: Mendimi kritik, puna në grup, aftësitë kërkimore, vendimmarrja.
  • Buxheti: 75 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Afër 800 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha