“Ndihma e parë” – Shkolla “Veli Ballazhi”, Hani i Elezit

  • Emri i klubit dhe numri i anëtarit: Nxënësit e klasës së shtatë dhe të tetë në shkollën fillore “Veli Ballazhi”.
  • Vendndodhja e klubit: Fshati Gorancë, Han i Elezit
  • Emri i projektit: Ndihma e Parë, një projekt në klasë
  • Problemi: Mungesa e njohurive për ndihmën e parë dhe rëndësinë e saj
  • Qëllimi i projektit: Trajnoni nxënësit se si të ofrojnë ndihmën e parë për njerëzit në nevojë
  • Rezultati përfundimtar i projektit: Të gjithë nxënësit e klasave të 7-ta dhe të 8-ta të kësaj shkolle së bashku me mësuesit e tyre u trajnuan nga infermierët se si të japin ndihmën e parë. Përveç kësaj, ata projektuan postera me animacione me udhëzime se si duhet të jepet ndihma e parë. Ata shfaqën këto postera dhe aftësitë e tyre të reja të ndihmës së parë para stafit të shkollës dhe nxënësve. Ata kanë krijuar dy postera me animacione dhe fjali simbolike për rëndësinë e ndihmës së parë
  • Përfituesit e projektit: Më shumë se 500 nxënës, mësues, staf
  • Vendndodhja e projektit: Shkolla fillore “Veli Ballazhi” – Gorancë
  • Aftësitë e mësuara: Aftësitë e lidershipit, komunikimit, punës në grup
  • Buxheti: 0 euro
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Vullnetarizmi në Shkolla – Kamenica dhe Skënderaj u bënë Solidare!

Lexo më shumë

Ndikimi Transformues: Arritjet dhe sukseset në projektin HEARMI

Lexo më shumë

Raporti i Katar Index Kosova na tregon për Ndikimin dhe Mundësitë e Programev...

Lexo më shumë

Projekti “Rinia për Podujevën” përmbyllet me sukses të jashtëzako...

Lexo më shumë

Filloi me shumë entuziazëm zbatimi i projektit “Të rinjtë për Podujevën”!

Lexo më shumë

Mundësi bashkëpunimi me Biznese për Ditën e Solidaritetit 2024!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha