“Aktivizmi për të drejtat e fëmijëve” – Unikët, Kamenicë

  • Emri i klubit dhe numri i anëtarëve: Uniket, 16 anëtar
  • Vendndodhja e klubit: Kamenicë
  • Emri i projektit: Aktivizmi për të Drejtat e Fëmijëve
  • Problemi: Mungesa e njohurive bazë për të drejtat e fëmijëve tek mësuesit
  • Qëllimi i projektit: Të avokojë për të drejtat e fëmijëve në të gjitha shkollat
  • Rezultati përfundimtar i projektit: Ata kanë bërë më shumë kërkime mbi trajtimin e fëmijëve në shkolla nga mësuesit dhe ligjet që i mbrojnë ata. Për projektin kanë caktuar një takim me drejtorin e Arsimit në Kamenicë dhe kanë bërë kërkesë që në intervistat e punës të mësimdhënësve të përfshihen edhe pyetjet për të drejtat e fëmijëve. Drejtori i Arsimit i ka premtuar klubit se do të mbajnë takime të rregullta për të avokuar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
  • Përfituesit e projektit: Më shumë se 200 nxënës, mësues.
  • Vendndodhja e projektit: Komuna e Kamenicës
  • Aftësitë e mësuara: Punë në grup, komunikim, udhëheqje
  • Buxheti: 200 eur
Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ri-hapet thirrja për t’u bërë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj Lexo më shumë

DITA E SOLIDARITETIT – Mundësi bashkëpunimi me Bizneset

Lexo më shumë

Mësimdhënie e avancuar për mësimdhënësit e Prishtinës

Lexo më shumë

Mësimëdhënësit janë gati të ndryshojnë klasën

Lexo më shumë

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë
Shiko te gjitha