Projekti ‘’Më Shumë Edukim në Karrierë – Orientim më i mirë në Karrierë‘’ Përmbyllet me Sukes të Paparë!

17 Maj, 2024

Çfarë ishte projekti?

Projekti “Më shumë edukim në karrierë – orientim më i mirë në karrierë” ka përfshirë ekskursione njëditore të dizajnuara për t’u ofruar nxënësve të klasës së nëntë njohuri të vlefshme mbi rrugë të ndryshme karriere, duke i pajisur ata me njohuritë e nevojshme për të marrë vendime të informuara për përpjekjet e tyre të ardhshme. 

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të ngulit vetëbesim tek pjesëmarrësit, duke i mundësuar atyre të identifikojnë dhe të shfrytëzojnë pikat e tyre të forta dhe interesat për zgjedhjet e ardhshme të karrierës. Përmes sesioneve interaktive dhe përvojave të thelluara, projekti synonte të frymëzonte nxënësit dhe të zgjeronte kuptimin e tyre për mundësitë e mundshme të karrierës, duke i fuqizuar ata për të marrë vendime të informuara rreth rrugëve të tyre arsimore dhe profesionale.

Kush mori pjesë?

Projekti arriti mbi 135,000 individë në mediat sociale pa asnjë promovim të paguar gjatë një periudhe prej 5 muajsh, duke treguar interesin e lartë për orientimin në karrierë midis prindërve dhe nxënësve. 

Në total, 381 nxënës të klasës së nëntë nga 29 shkolla në katër komuna morën pjesë në program. 

Projekti u implementua nga OJQ TOKA dhe u bashkëfinancua nga GIZ, TOKA dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) të Prishtinës, Suharekës, Skenderajt dhe Vushtrrisë.

Cili ishte ndikimi?

340 pjesëmarrës përfunduan një pyetësor për orientimin në karrierë, i cili tregoi rezultatet e mëposhtme:

  • 97% raportuan rritje të vetëdijes dhe besimit në vetvete.
  • 95% u ndien më të përgatitur për të marrë vendime karriere.
  • 90% krijuan profile personale duke theksuar pikat e tyre të forta.
  • 81% e pjesëmarrësve hodhën poshtë idenë e kategorizimit të vendeve të punës bazuar në gjini.

Këto pika theksojnë suksesin e projektit në përmirësimin e edukimit dhe orientimit në karrierë midis të rinjve, me një fokus të fortë në zhvillimin personal dhe barazinë gjinore.

Ky projekt u implementua nga OJQ TOKA dhe mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes GIZ Kosovo.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha