Të fundit

16 Maj, 2022

Hajde bëhu SUPER Mentorë!

Lexo më shumë
14 Maj, 2022

Me 17 Maj do të hapet thirrja për t`u bërë Super-Arsimtar/e dhe Super-Mentor/e! (Mbyllur)

Lexo më shumë
12 Maj, 2022

Hajde bëhu SUPER Arsimtarë!

Lexo më shumë
11 Maj, 2022

Akreditohemi me “Quality Label”

Lexo më shumë
10 Maj, 2022

5 vite SUPER! Thirrja për t’u bërë zyrtarisht SUPER u hap – Apliko sot!

Lexo më shumë
29 Prill, 2022

Telegrafi mbështetë Aktivizmin Rinor

Lexo më shumë
26 Prill, 2022

Super-Vulnetarët tanë dërguan mesazh për Ditën e Tokës

Lexo më shumë
19 Prill, 2022

Rrjeti Ombrellë i Organizatave të Shoqërisë Civile për Arsimin Parauniversitar

Lexo më shumë
31 Mars, 2022

Klubet e Super-Qytetarëve më në fund gëzojnë frytet e punës së tyre 6 mujore!

Lexo më shumë
31 Mars, 2022

Super-Qytetarët të kënaqur me përvojën e tyre në Programin “Super-Qytetarët Aktiv”

Lexo më shumë
31 Mars, 2022

Mentorët tanë përfaqësojnë TOKAn në Kongresin e të Rinjve për Edukim Mjedisor

Lexo më shumë
28 Mars, 2022

THIRRJE PËR GRANTE: PROPOZIME PËR IMPLEMENTIMIN E MODELIT TË PUNËSIMIT TË RINISË “ONE-STOP-SHOP”

Lexo më shumë
21 Mars, 2022

Super-Vullnetarët ndërtojne gjeneratorë të rrymës për shkollën e tyre

Lexo më shumë
20 Mars, 2022

Trajnohen trajneret e parë mbi “Metodologjinë e të mësuarit përmes përvojës”

Lexo më shumë
18 Mars, 2022

HEROnjët po vazhdojnë rrugëtimin me kurse

Lexo më shumë