Të fundit

26 Prill, 2022

Super-Vulnetarët tanë dërguan mesazh për Ditën e Tokës

Lexo më shumë
19 Prill, 2022

Rrjeti Ombrellë i Organizatave të Shoqërisë Civile për Arsimin Parauniversitar

Lexo më shumë
31 Mars, 2022

Klubet e Super-Qytetarëve më në fund gëzojnë frytet e punës së tyre 6 mujore!

Lexo më shumë
31 Mars, 2022

Super-Qytetarët të kënaqur me përvojën e tyre në Programin “Super-Qytetarët Aktiv”

Lexo më shumë
31 Mars, 2022

Mentorët tanë përfaqësojnë TOKAn në Kongresin e të Rinjve për Edukim Mjedisor

Lexo më shumë
28 Mars, 2022

THIRRJE PËR GRANTE: PROPOZIME PËR IMPLEMENTIMIN E MODELIT TË PUNËSIMIT TË RINISË “ONE-STOP-SHOP”

Lexo më shumë
21 Mars, 2022

Super-Vullnetarët ndërtojne gjeneratorë të rrymës për shkollën e tyre

Lexo më shumë
20 Mars, 2022

Trajnohen trajneret e parë mbi “Metodologjinë e të mësuarit përmes përvojës”

Lexo më shumë
18 Mars, 2022

HEROnjët po vazhdojnë rrugëtimin me kurse

Lexo më shumë
18 Mars, 2022

Themelohet “Rrjetit Arsimor Para-Universitar i Kosovës”

Lexo më shumë
18 Mars, 2022

“Basket me thyesa” përfundon me sukses

Lexo më shumë
7 Dhjetor, 2021

Zbulohen Panelistët dhe Temat e Konferencës Rajonale të Vullnetarizmit Edukativ

Lexo më shumë
6 Dhjetor, 2021

Në Konferencën Rajonale do të bëhet ndarja e Çmimit Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ

Lexo më shumë
5 Dhjetor, 2021

Konferenca Rajonale e Vullnetarizmit Edukativ vjen në Prizren

Lexo më shumë
1 Nëntor, 2021

Thirrje për grante: Propozime për implementimin e modelit të punësimit të rinisë “të gjitha në një vend” (Mbyllur)

Lexo më shumë