Kampet dhe trajnimet

Rritja e kapacitetit të rinisë nëpërmjet programeve intensive dhe argëtuese

Kampet mbulojnë tema të ndryshme, të cilat ndajnë një bërthamë të përbashkët të zhvillimit të udhëheqjes, aftësive të transferueshme, ndërgjegjësimit mjedisor dhe komponentëve të shërbimit të komunitetit. Ajo ofron një platformë të fortë për nisjen e projekteve të Mësimit të Shërbimit, të cilat i lejojnë të rinjtë të aplikojnë një praktikë ‘brenda-jashtë’ udhëheqjes- së pari duke zhvilluar besimin dhe aftësitë e tyre, dhe pastaj duke i aplikuar ato në dobi të komunitetit.

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Afër 800 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha