TOKA FITON GARËN E PARË DIG DATA TË MFK!

9 Nëntor, 2018

TOKA është një ndër 4 organizatat fituese të garës së parë DIG DATA të Fondacionit të Mileniumit të Kosovës (MFK)!

Jemi shumë të gëzuar që jemi një ndër 4 fituesit e garës “Intervenimi në Qeverisje Bazuar në të Dhëna të Hapura” me projektin “Girls Power Up” (T’i fuqizojmë vajzat!), projekt i cili përmes trajnimit dhe edukimit jo-formal synon të fuqizoj vajzat e shkollave të mesme (klasat 10-të dhe 11-të) nga vendet rurale të Kosovës.

Qëllimi kryesor i projektit është që këto vajza të zhvillojnë shkathtësi të reja që do të ju rrisin mundësitë për punësim, si dhe të përjetojnë rritje të vetbesimit që t’i bëj ato më të forta për t’u përballur me presionet shoqërore.

Në fund, të gjeturat nga ky projekt do t’i ndajmë me publikun e gjerë duke shpresuar se këto të dhëna do të ndihmojnë në gjetjen e mënyrave më efikase për të fuqizuar gratë në Kosovë! 

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Mundësi bashkëpunimi me Biznese për Ditën e Solidaritetit 2024!

Lexo më shumë

Përkrahësit e Rinisë në TOKA – Rriten e zhvillohen përderisa ndihmojnë ...

Lexo më shumë

Cilat janë përshtypjet dhe përjetimet e të rinjve në programet tona? 

Lexo më shumë

Ekosistemi i Vullnetarizmit Edukativ po zhvillohet në nivel lokal!

Lexo më shumë

Tregimi i Ditës së Solidaritetit – Njoftohuni me iniciativën me të cilë...

Lexo më shumë

Organizatat fituese të Fondit të Ditës së Solidaritetit po zbatojnë projektet...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha