TOKA FITON GARËN E PARË DIG DATA TË MFK!

9 Nëntor, 2018

TOKA është një ndër 4 organizatat fituese të garës së parë DIG DATA të Fondacionit të Mileniumit të Kosovës (MFK)!

Jemi shumë të gëzuar që jemi një ndër 4 fituesit e garës “Intervenimi në Qeverisje Bazuar në të Dhëna të Hapura” me projektin “Girls Power Up” (T’i fuqizojmë vajzat!), projekt i cili përmes trajnimit dhe edukimit jo-formal synon të fuqizoj vajzat e shkollave të mesme (klasat 10-të dhe 11-të) nga vendet rurale të Kosovës.

Qëllimi kryesor i projektit është që këto vajza të zhvillojnë shkathtësi të reja që do të ju rrisin mundësitë për punësim, si dhe të përjetojnë rritje të vetbesimit që t’i bëj ato më të forta për t’u përballur me presionet shoqërore.

Në fund, të gjeturat nga ky projekt do t’i ndajmë me publikun e gjerë duke shpresuar se këto të dhëna do të ndihmojnë në gjetjen e mënyrave më efikase për të fuqizuar gratë në Kosovë! 

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Sfida të reja për debatuesit e rinj

Lexo më shumë

Fëmijët mësojnë përmes përvojës

Lexo më shumë

Vala e re e vullnetarëve

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Akademia e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha