MINISTRI I KULTURËS U NDAU CERTIFIKATAT KAMPISTËVE “CHANGE-MAKERS”!

27 Qershor, 2019

Ministri, Drejtori i zyrës për zhvillim ekonomik në USAID Kosovo Brian Martalus, Zëvendës drejtorja e programit të Kosova Education Center – KECLuljeta Demjaha dhe Drejtorja ekzekutive e TOKA-s Jehona Gjurgjeala, takuan kampistët e kampit “Change-Makers” për ceremoninë e ndarjes së certifikatave për punën vullnetare që kanë bërë ata gjatë kampit.

Hapësirat e shkollave “Skënderbeu” dhe “Dëshmorët e Kombit” në Kamenicë, janë pajisur me dollapa dhe ulëse për kënd të leximit dhe klasë falë kampistëve tanë dhe ne krenohemi me ta!

//Kampi “Change-Makers” financohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” (ASSET), i cili financohet nga USAID Kosovo, ndërsa zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Afër 500 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha