40 SUPER-ARSIMTARË DHE SUPER-MENTORË PËRFUNDUAN TRAJNIMIN ME SUKSES!

27 Gusht, 2018

Ka përfunduar trajnimi i Super-Mentorëve dhe Super-Arsimtarëve me sukses!

Në bashkëpunim me organizatën tonë partnere nga Rumania “New Horizon Foundation” kemi mbajtur trajnim një javor gjatë së cilit arsimtarë të shkollave publike të Kosovës, si dhe të rinjë të interesuar për të mentoruar vullnetarë janë çertifikuar në aplikimin e metodologjisë pedagogjike “IMPACT” për nisjen dhe udhëheqjen e projekteve të Vullnetarizmit Edukativ me Super-Vullnetarë të rinjë.

Pra, thënë shkurt, pas këtij trajnimi janë krijuar rreth 40 Super-Arsimtarë dhe Super-Mentorë të cilët do të fillojnë klubet e Super-Vullnetarëve nëpër Kosovë dhe përmes tyre do të punojnë me të rinjë në zhvillimin dhe implementimin e projekteve vullnetare për përmirësimin e shkollave dhe lagjeve ku ata jetojnë.

//Falemnderit Fundatia Noi Orizonturi për përkrahjen dhe bashkëpunimin e mirë! 

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Të Rinjtë!

Lexo më shumë

Fuqizimi i të Rinjve: Mjeti për Matjen e Mbështetje së Projekteve të Vullneta...

Lexo më shumë

*MBYLLUR* Pozitë e Hapur: Apliko për Koordinator/e i/e Projektit!

Lexo më shumë
Shiko te gjitha