MËSIMDHËNËSIT JANË HEROINA DHE HERONJË!

20 Dhjetor, 2017

Mësimdhënësit janë heroina dhe heronjë! Përmes ‘Programit të trajnimit dhe mentorimit për mësimdhënës‘ ne do t’i përkrahim ata duke i trajnuar dhe mentoruar për udhëheqjen e aktiviteteve edukative poashtu dhe atraktive, përmes së cilave nxënësit marrin njohuri të reja dhe zhvillojnë shkathtësitë e tyre.

Në këtë proces, mësimdhënësit si dhe nxënësit zhvillojnë kompetencat e tyre, ato të komunikimit dhe të shprehurit, të menduarit dhe të mësuarit, personale dhe qytetare, në përputhje me kornizën kurrikulare për arsimin parauniversitar në Kosovë.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Vala e re e vullnetarëve

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Akademia e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha