MUNDËSI TË REJA PËR TË RINJTË E KAÇANIKUT, HANIT TË ELEZIT, GJILANIT DHE VITISË!

17 Janar, 2019

Përmes projektit “Fuqizohu sot, ndrysho komunitetin nesër” po punojmë në fuqizimin e rreth 100 të rinjëve nga Kaçaniku, Hanit i Elezit, Gjilani dhe Vitia që ata të zhvillojnë shkathtësi të rëndësishme për jetë dhe punë.

Mes tjerash, përmes këtij projekti 1-vjeçar, të rinjtë po iu ekspozohen modeleve të ndryshme të menduarit kritik dhe bërjes së ndryshimeve në shoqëri. Gjatë këtij procesi ata po zhvillojnë edhe shkathtësitë e komunikimit dhe bashkëpunimit.

Të gjitha këto shkathtësi të reja janë thelbësore që këta të rinj të mund të jenë më rezilient dhe të marrin vendime më të mira për veten e tyre, si dhe të kontribuojnë në komunitet përmes vullnetarizmit edukativ.

Njëra nga pjesëmarrëset, Emira Kuka (16) nga Kaçaniku, është ndjerë shumë e fuqizuar nga përvoja gjatë projektit. Ajo tha “Kam mësuar se si të marrë guximin të shpreh mendimin tim, kam qenë në gjendje të jem vetvetja me të tjerët, si dhe kam bërë shumë shoqëri të re me moshatarë që mendojnë si unë”.

//Ky projekt nuk do të ishte i mundur pa përkrahjen e Qendrës së Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (Advocacy Training and Resource Center – ATRC) dhe USAID-it në Kosovë.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Afër 500 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha