PROJEKTI TOKA TE TI KA PËRFUNDUAR MODULIN 2!

22 Maj, 2017

Projekti TOKA te TI ka përfunduar modulin 2. Të rinjtë e klasave 7, 8 dhe 9 u trajnuan si të bëhen edukatorë dhe udhëhoqën aktivitetet e tyre edukative me nxënësit e klasave 4, 5 dhe 6. Ky është një shembull i vullnetarizmit edukativ. Këta të rinjë kontribuan në komunitetin e tyre dhe njëkohësisht mësuan dhe zhvilluan shkathtësi të reja.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Afër 800 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha