Granit Zhubi

Graniti ka diplomuar në drejtimin e Shkencave Kompjuterike me theks në Softuerin Financiar. Ka më shumë se katër vjet përvojë në menaxhimin financiar, administratë dhe grante. Graniti siguron ngritje të kapaciteteve në aspektet financiare të organizimit dhe planifikimit strategjik. Ka ndjekur gjithashtu trajnime të ndryshme të menaxhimit financiar, raportimit dhe kontabilitetit. Pavarësisht fushës në të cilën është i specializuar, ai gjithashtu ka ndjekur aktivitete, trajnime dhe konferenca të ndryshme studentore jashtëshkollore.

Thënia e preferuar: “If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.” – Sheryl Sandberg

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Afër 500 Super-Vullnetar fillojnë të ndihmojnë komunitetin

Lexo më shumë

Tani, HEROnjët bëhen “Ndërmarrës”

Lexo më shumë

Fillojnë përgatitjet për Ditën e Solidaritetit

Lexo më shumë

Klubet Super-Vullnetare po vijnë!

Lexo më shumë

Akreditohet programi trajnues “Të Nxënit Përmes Përvojës”

Lexo më shumë

Bëhu pjesë e Akademisë së “Liderëve të Rinj”

Lexo më shumë
Shiko te gjitha