Let’s Debate Change 2022, Rezultatet e Analizës së Ndikimit të Projektit

1 Nëntor, 2023

Kemi përfunduar vlerësimet me pjesëmarrësit e Klubeve  të Debatit gjatë takimeve të para të Klubeve të Debatit dhe pas përfundimit të tyre. Këto vlerësime u kryen me pjesëmarrës të ndryshëm në dy fazat, në Pranverë dhe Vjeshtë të vitit 2022. Vlerësimi i Pranverës mblodhi të dhëna nga 144 pjesëmarrës në testin e para dhe 63 pjesëmarrës në testin e pas, ndërsa vlerësimi i Vjeshtës mblodhi sondazhe nga 68 përgjigës në testin e para dhe 55 përgjigjje në testin e pas. Pjesëmarrësit dhanë emrat e tyre të plotë në këta pyetësorë, çka mundësoi të përputheshin përgjigjjet në kohë. Në total, 52 përgjigjje u përputhën në Klubet e Debatit të Pranverës, ndërsa 50 përgjigjje u përputhën në Klubet e Debatit të Vjeshtës.

Bazuar në raportin e analizës së të dhënave, pjesëmarrësit në Klubet e Debatit tregojnë një numër rritjesh të rëndësishme nga testi i para në testin e pas. Specifikisht, pas pjesëmarrjes në Klubet e Debatit, pjesëmarrësit raportojnë një nivel më të lartë të aktivizmit në komunitet dhe pjesëmarrje më të shpeshtë në aktivitete vullnetare në komunitetet e tyre. Gjithashtu, pas përjetimit të Klubeve të Debatit, pjesëmarrësit raportuan se kishin takime më të shumta me kryetarin e komunës ose zyrtarë të tjerë të komunës. Është e mundur që këto takime kanë ndodhur drejtpërdrejt si rezultat i angazhimit në Klubet e Debatit. Fundimisht, pas përfundimit të Klubeve, pjesëmarrësit raportojnë një gradë të rëndësishme më të lartë të aktivizmit qytetar në komunat e tyre, si dhe një perceptim të përmirësuar të jetës komunale dhe aftësive të komunave për të përmirësuar jetën dhe përvojat e qytetarëve.

Këto zbulime përfundojnë ndërhyrjen tonë dhe kapin suksesin e këtij projekti në mënyrën më të mirë për vitin 2022. Edhe pse komponentë të tjerë të matjes tregojnë një rritje, rritjet më të ndjeshme shihen në nivelin e aktivizmit dhe marrëdhënien e studentëve me zyrtarët e komunës, të cilët tani është një marrëdhënie më pozitive. 

Analizë e kryer nga Prof. As. Jon Konjufca, Departamenti i Psikologjisë, Universiteti i Prishtinës.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Aventura thërret: Bëhu lider/e këtë verë në Kampin e Lidershipit!

Lexo më shumë

7 komuna, mijëra suksese – Rezultatet e mahnitshme të Ditës së Solidari...

Lexo më shumë

Pozitë e hapur – Apliko për Menaxher/e Senior/ të Programit!

Lexo më shumë

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha