Raporti i Kantar Index Kosova tregon për Ndikimin dhe Mundësitë e programeve të TOKAs

24 Janar, 2024

Raporti i Kantar Index Kosovo për vlerësimin e Ndikimit dhe Mundësive për Strategjinë e TOKA-s 2024-2029, i kryer në dhjetor 2023, paraqet gjetje të gjithanshme mbi vlerësimin e nevojave të të rinjve në Kosovë, me qëllimin për të identifikuar nevojat e papërcaktuara dhe për të dhënë rekomandime për strategjitë e ardhshme. Gjetjet kryesore nga raporti janë të detajuara në disa fusha kyçe:

Jeta e Përditshme dhe Pasionet e të Rinjve

 • Rutinat e përditshme të të rinjve përfshijnë shkollën, aktivitetet jashtëshkollore, kalimin e kohës me miqtë dhe familjen dhe angazhimin në hobitë si sportet, artet dhe teknologjia.
 • Stresi dhe mbidoza e informacionit nga rrjetet sociale dhe angazhimet shkollore janë çështje të rëndësishme që ndikojnë në mirëqenien e të rinjve.
 • Diferencat në rutinat dhe qasjen në burime midis të rinjve urbanë dhe ruralë theksojnë ndryshimet në mundësi dhe mënyrat e jetesës.

Perceptimet e Fuqizimit dhe Margjinalizimit

 • Fuqizimi lidhet me vetëbesimin, mbështetjen familjare dhe sociale, arsimin dhe zhvillimin personal.
 • Çështjet e margjinalizimit përfshijnë bullizmin, izolimin social, varfërinë, diskriminimin racor dhe pengesat si punësimi i hershëm dhe martesa e detyruar.

Vlerësimi i Nevojave të të Rinjve dhe Zbatimi përmes Programeve

 • Nevojat kyçe të identifikuara përfshijnë ndërgjegjësimin dhe vetëpërmirësimin, shëndetin mendor dhe mirëqenien emocionale, aftësitë e komunikimit, aftësitë sociale dhe marrëdhëniet.
 • Fusha të tjera të fokusuara janë zhvillimi i pasioneve dhe interesave personale, arsimi dhe aftësitë akademike, përgatitja për karrierë dhe aftësitë profesionale.
 • Theksohet rëndësia e adresimit të shëndetit fizik, sigurisë, stabilitetit, alfabetizimit dixhital dhe mediatik, pavarësisë financiare dhe angazhimit në komunitet.

Ndikimi i TOKA-s në Zhvillimin Personal

 • Pjesëmarrja në programet e TOKA-s shihet si e dobishme për zhvillimin e aftësive personale si komunikimi, puna në ekip, udhëheqja dhe vetëbesimi.
 • Prindërit dhe mësuesit raportojnë ndryshime pozitive te të rinjtë të përfshirë në TOKA, duke përfshirë përmirësime në komunikim, besim dhe ndërgjegjësim social.

Përfundime dhe Rekomandime

 • Raporti përfundon me një thirrje për programe të shtuara që synojnë vetëbesimin, shërbimet e shëndetit mendor, edukimin e prindërve, edukimin për barazi dhe tolerancë, orientimin e karrierës, zgjerimin e programeve në zonat rurale, ndërtimin e komunitetit dhe fuqizimin e grave dhe vajzave.
 • Sugjerimet përfshijnë përmirësimin e arsimit dhe sistemit arsimor, zhvillimin profesional të mësuesve, adresimin e ndërgjegjësimit social dhe mbështetjen e të rinjve të margjinalizuar.

Ky raport nënvizon nevojat e ndryshme të të rinjve në Kosovë dhe ndikimin e rëndësishëm të programeve të TOKA-s në zhvillimin e tyre. Ai thekson rëndësinë e programeve të personalizuara që adresojnë si zhvillimin individual ashtu edhe sfidat më të gjera sociale, duke rekomanduar një qasje shumëdimensionale për të fuqizuar të rinjtë dhe për të siguruar mirëqenien dhe suksesin e tyre. Për të lexuar raportin e plotë klikoni në këtë LINK.

Share:

Të fundit

Këto janë zhvillimet më të fundit nga programet dhe aktivitetet tona.

Aventura thërret: Bëhu lider/e këtë verë në Kampin e Lidershipit!

Lexo më shumë

7 komuna, mijëra suksese – Rezultatet e mahnitshme të Ditës së Solidari...

Lexo më shumë

Pozitë e hapur – Apliko për Menaxher/e Senior/ të Programit!

Lexo më shumë

Ka ardhë koha me u shpërbly – Mëso për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit!

Lexo më shumë

Apliko tani për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ!

Lexo më shumë

Nomino tani për Çmimet e Vullnetarizmit të Vitit – Përkrahësit e Vullne...

Lexo më shumë
Shiko te gjitha