Edukim më i mirë, e ardhme më e ndritur

Ne në TOKA fokusohemi në edukimin dhe zhvillimin e rinisë, ne punojmë me vajza dhe djem të rinj të pafavorizuar për të zhbllokuar potencialin e tyre të plotë për t’u bërë QYTETARË AKTIVË më të aftë dhe të motivuar që vënë komunitetin e tyre dhe shoqërinë në përgjithësi, së pari. Programet tona arsimore dhe të zhvillimit të të rinjve – të testuara dhe provuara nga më shumë se 20,000 vajza dhe djem të rinj – përdorin vullnetarizëm afatgjatë dhe mësim-by-doing si platforma të fuqishme që u mundësojnë këtyre të rinjve të rriten. Dhe funksionon.

Service Learning

Service Learning
The Program tries to introduce a non-formal pedagogical approach to learning, that integrates community service with instruction and reflection. This process enriches the learning experience, teaches civic responsibil...
Read More

Institutionalization

Institutionalization
The main goal of the program is to help close the learning gap between Kosova primary schoolchildren and their peers from OECD countries, by providing an equitable and innovative approach to learning about subjects th...
Read More

Trainings & Camps

Trainings & Camps
Camps cover diverse themes, which share a common core of leadership development, transferable skills, environmental awareness and community service components. It provides a strong platform for the launch of Service L...
Read More

Internationalization

Internationalization
Sharing and learning even further International cooperation revolves around international exchanges that have the purpose of exposing young people to different cultures and perspectives, either through in-country prog...
Read More

Kalimi nga të qenit kampiste në një Këshilltare Kampi Juniore, më bëri të vetëdijshëm për të gjitha përgjegjësitë dhe mundësitë e të mësuarit që udhëheqësit kanë.

Sibora Kaçurri

Super Qytetare Aktive

Prishtinë, Kosovë

Donors

Putting aside the financial support that we receive from them, what matters to us is that we also continue to receive professional guidance.

View All

Partners

You see more and work better when you have more pairs of eyes and hands. We’ve completed incredible projects together while learning from each other at the same time.

View All

The latest

These are the latest developments from our programs and activities.

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

SOLIDARITY ACTION DAY – Partnership Opportunity for Businesses

Read More
The call to join the Youth Leaders Academy has been reopened.

The call to join the Youth Leaders Academy has been reopened.

Read More
Advanced teaching for teachers of Prishtina

Advanced teaching for teachers of Prishtina

Read More
Teachers are ready to change their classrooms

Teachers are ready to change their classrooms

Read More
<strong>New challenges for young Debaters</strong>

New challenges for young Debaters

Read More
Children learn through Experience

Children learn through Experience

Read More
View All